Veiron MH

Veiron MH Gneomfört 21/10-2012 på Varbergs BK

img-7088.jpg

 

 

 

1

2

3

4

5

1a 

Kontakt

Hälsning

Avvisar kontakt med morrning

och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt

genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att

besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvara kontaktförsök Överdrivet kontakttagande ex. hoppar, gnäller, skäller
1b

Kontakt

Sammarbete

 

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid.  Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i TL. Följer med villigt. Engagerar sig i TL. Följer med villigt är överdirvet engagerad i TL ex hoppar, gnäller, skäller
1c

Kontakt 

Hantering

Avisar med morrning och /eller bitfösök. Hantering ej genomförd. Undviker drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdirvet kontakt beteende.
2a

Lek 1

Leklust

Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv leker. Starar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b

Lek 1

Gripande

Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c

Lek 1

Gripande och dragkamp

Griper inte. Griper tveksamt släpper, håller men drar inte emot. Griper drar emot, men släpper och tar om, alt tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills TL släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot rycker alt ruskar även under passiva delen.

3a

Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul

1:a försöket

Startar avbryter innan föremål Startar eller springer långsamt. kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad- bromsar in vid bytet.

2:a försöket.

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet. kan vända.
3b

Gripande

Nonchalerar föremålet, alt springer inte fram.

1:a försöket

Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

2:a försöket

4

Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad inaktiv Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshökningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oror under hela momentet.

5a 

Avst Lek

Intresse

Engageras inte av Fig. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer fig utan avbrott Intresserad vill iväg, enstaka start försök. Mkt, intresserad, vill iväg upprepade startförsök.

5b

Avst lek

Hot/agg

Visar inga hotbeteende. Visar enstaka(1-2) hotbeteende under momentets första del. Visar enstaka(1-2) hotbeteende under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteende under momentets första del. Visar flera hotbeteende, under momentetes första och andra del.

5c

Avst Lek

Nyfikenhet

Går inte fram till fig inom tid. Går fram när fig är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande fig. Går fram till fig med låg kroppställning och/eller fördörjning. Går fram direkt till fig utan hjälp.

5d

Avst lek

Leklust

Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.  Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot släpper inte.

5e

Avst Lek

Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv med avbryter. Är aktiv med fig när denna är aktiv. Är aktiv med fig. Visar även intresse mot passiv fig. Uppmanar passiv fig till fortsatt lek.

 6a

Överraskning

Räddsla

 

 Stannar inte eller kort stopp  Hukar sig stannar  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken  Flyr höst 5 m  Flyr mer än 5 m

 6b

Överraskning

Hot/agg

 Visar inga hotbeteende  Visar enstaka hotbeteende  Visar flera hotbeteende under längre tid  Visar flera hotbeteende och någon attack  Visar hotbeteende och attacker som kan avslutas med bett

 6c

Överraskning

Nyfikenhet

 Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid  Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.  Går fram till overallen när föraren står bredvid  Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet  Går fram till overallen utan hjälp.

 6d

Överraskning

Kvarstående 

Rädsla

 Ingen tempoförändring eller undanmanöver  Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.  Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vi 2:a.  Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.  Visar stort mått av räddsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

 6e

Överraskning

Kvarstående

intresse

 Visar inget intresse  Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle  Stannar upp. Luktar eller tittar på overall vid minst  2 tillfällen.  Biter i eller leker med overall. intresset minskar efterhand.  Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

 7a

Ljudkänsel

Rädsla

 Stannar inte eller kort stopp  Hukar sig och stannar  Gör undanmanöve utan att vända bort blicken  Flyr högst 5 m  Flyr mer än 5m

 7b

Ljudkänsel

Nyfikenhet

 Går inte fram inom tid  Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet och lockar på hunden.  Går fram till skramlet när föraren står bredvid  Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet  Går fram till skramlet utan hjälp

 7c

Ljudkänsel

Kvarstående

Rädsla

  Ingen tempoförändring eller undanmanöver   Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.   Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vi 2:a.   Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.   Visar stort mått av räddsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 

 7d

Ljudkänsel

Kvarstående

Intresse

  Visar inget intresse   Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle    Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst  2 tillfällen.    Biter i eller leker med skramlet. intresset minskar efterhand.     Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. 

 8a

Spöken

Hot/agg

 Visar inga hotbeteende  Visar enstaka hotbeteende  Visar flera hotbeteende under längre tid  Visar flera hotbeteende och någon attack  Visar flera hotbeteende och flera attacker.

 8b

Spöken 

Kontroll

 Enstaka kontroll därefter inget intresse, engagerar sig inte  Tittar mot spökena då och då  kontrollerar och/eller handlar mot spökena, långa avbrott  Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena kortare avbrott  Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

 8c Spöken

Rädsla

 Uppehåller sig framför eller bredvid föraren  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, ngn avståndsreglering  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, växlar mellan flyktstart och kontroll  Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren, växlar mellan flyktstart och kontroll  Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt flyr

 8d

Spöken

Nyfikenhet

 Går fram till fig när föraren tagit av fig huvudbonad. Går inte fram inom tid.  Går fram till fig när föraren talar med fig och lockar på hunden  Går fram till fig när föraren står bredvid   Går fram till fig, när föraren gått halva avståndet.   Går fram till fig utan hjälp

8e

Spöken

Kontakttagande med fig i spökdräkt

 Avvisar eller undviker kontaktförsök, kontakt ej tagen inom tid  Accepterar kontakten från fig utan att besvara den  Besvarar kontakten från fig.  Tar själv kontakt med fig  Intensivit kontaktbeteende mot fig, t.es hoppa och gnälla.

 9a

Lek 2

Leklust

 Leker inte  Leker inte men visar intresse  Startar långsamt, blir aktiv, leker  Startar sanbbt leker aktivit.  Startar mkt snabbt, leker mkt aktivt

 9b

Lek 2

Gripande

 Griper inte  Griper inte, nosar bara på föremålet  Griper tveksamt eller med framtänderna  Griper direkt med hela munnen  Griper direkt, hugger föremål i farten

 10

Skott

 Visar ingen berödhet, snabb kontroll och sedan helt oberörd.  Avtagande kontrolle under lek/passivitet, därefter oberörd.  Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.  Avbryter lek/passivitet  låser sig mot publikenm skytten eller annat, återgår inte till lek/passivitet.  Berörd rädd, alt vill lämna platsem, försöker fly, alt föraren avstår skott.

 

 

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)